TJEKskema og DKV-plan

 

– til lovpligtig udarbejdelse af DKV og driftsjournaler i bygninger og områder. med adgang for offentligheden.

En app-løsning som hjælper din virksomhed med at overholde lovgivningen. En brugervenlig opbygning betyder at alle kan benytte løsningen, og dermed foretage kontroller. Alle kontroller gemmes automatisk i en Dropbox-mappe, din virksomhed ejer og administrerer.

Eksempler på bygninger som jvf. lovgivningen skal udføre DKV-kontroller: Spillesteder, sportshaller, teatre, festivaller, børnehaver, uddannelsesinstitutioner, restauranter, caféer, butikker, storcentre, slotte, muséer.

DKVmenu
BR18
Pr. 1. januar 2020 trådte loven i vedr. udarbejdelse af DKV, i kraft. En DKV-plan indeholder Drift, Kontrol og Vedligehold. Loven blev vedtaget med tilbagevirkende kraft, og betyder i praksis at alle bygninger som besøges af personer uden daglig tilknytning til bygningen, er omfattet af reglementet.

Overhold lovgivningen

Gældende lovgivning kan være vanskelig at gennemskue. Vi kan hjælpe din organisation, så app’en altid er opdateret med helt aktuelle skemaer til brug for lovpligtige kontroller. Derudover kan du skræddersy dine egne kontroller ved oprettelse af individuelle skemaer.

Hurtigt overblik

På din smartphone/tablet kan du se hvornår du skal udføre næste kontrol. Dvs. at du aldrig misser en kontrol og hele tiden er på forkant. Nemt og hurtigt. Smartphone og tablets kan benyttes til at udføre kontrollen.

Mail afsendes automatisk ved overskredet kontrol.

Kontroller gemmes i skyen

Alle udførte kontroller gemmes som pdf og eksporteres til en Dropbox-mappe du har adgang til. Det giver en høj grad af sikkerhed og tryghed og betyder samtidig at kontroller kan tilgåes lige meget hvor du befinder dig. Derudover kan du give andre adgang til kontrollerne i din Dropbox-mappe.

Opsummering af bygningsreglement af 1. januar 2020 (BR18)

Bygningsreglementet (BR18) er den danske standard for bygningers konstruktion og sikkerhed. Det blev senest opdateret den 1. januar 2020 og erstatter BR10. BR18 indeholder bestemmelser om alt fra brand- og eksplosionssikkerhed til adgangs- og bevægelsesforhold for mennesker med handicap. Derudover bestemmelser om energirammer for bygninger, vedligeholdelse og kontrol af tekniske installationer, krav til byggematerialer og konstruktioner, samt krav til akustik og indeklima. BR18 er bindende for alle nye bygninger og omfattende renovering og ændringer af eksisterende bygninger.

 

Hvilken type bygninger skal kontrolleres?

Ifølge Bygningsreglementet (BR18) skal flere forskellige typer af bygninger kontrolleres for at sikre, at de opfylder gældende sikkerheds- og miljøkrav. Disse inkluderer:

 1. Beboelsesbygninger: Dette inkluderer boliger, lejligheder, kollegier, opholdssteder og hoteller.

 2. Erhvervs- og produktionsbygninger: Dette inkluderer kontorbygninger, butikker, lagerbygninger, fabrikker og andre erhvervsmæssige bygninger.

 3. Offentlige bygninger: Dette inkluderer skoler, hospitaler, kommunale kontorer, biblioteker og andre offentlige bygninger.

 4. Tekniske anlæg: Dette inkluderer dampkraftværker, varme- og kraftværker, ventilationsanlæg og andre tekniske anlæg.

 5. Udendørsarealer: Dette inkluderer parkeringspladser, stier, gårdhaver og andre udendørsarealer.

Hvordan skal kontrollen dokumenteres?

Ifølge Bygningsreglementet (BR18) skal kontrollen af bygninger og tekniske installationer dokumenteres i form af en skriftlig rapport. 

Rapporten skal indeholde oplysninger om kontrollens dato, omfang, resultater. Den skal underskrives af den person, der har udført kontrollen, og være dateret.

Rapporten skal opbevares af ejeren af bygningen i mindst 5 år. Ejeren skal sørge for, at de relevante myndigheder, som f.eks. kommunen, har adgang til rapporten.

Det er også vigtigt at nævne, at i tilfælde af alvorlige sikkerhedsfejl eller mangler, skal ejeren straks iværksætte nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe problemet og rapportere det til de relevante myndigheder.

Lad os tage en uforpligtende snak

Udfyld formularen herunder og lad os tale om muligheder, ligesom vi kan igangsætte en uforpligtende prøveperiode af eksempelvis DKVapp.

  App Partner

  Stormgade 19

  7100 Vejle

  Tlf.: 42 400 333